Strom

600 

Strom vyrobí ve slunečný den až 1 000 litrů kyslíku.

Nákupem tohoto symbolického stromu podpoříte pravidelnou výsadbu stromů do krajiny a péči o ně. Jako poděkování obdržíte darovací certifikát a originální placku.

Každý rok se kolem silnic pokácí více než 10 000 stromů. Přicházíme tak o staleté aleje a stromy, které v krajině zastávají nejednu funkci – zadržují vodu, čistí vzduch, vyrábí kyslík, snižují hluk, vytváří příznivé mikroklima nebo jsou domovem mnoha živočichů. Kolemjdoucím pak nabízí stín i chutné plody. Stromy jsou nenahraditelné, proto i brontosauří dobrovolníci každoročně sází ovocné aleje (např. v Hruškách) a pečují o staré ovocné sady v zaniklých sudetských osadách.

 

 

Fotogalerie:

 

Plánované akce:

Další naše akce na pomoc přírodě najdeš v kalendáři dobrovolnických akcí na webu.

Proběhlé akce 2022:

11. -13. 3. 2022                                   Když se sází les, Habrov
12. 4. 2022                                         Dobrovolnické dopoledne se ZŠ Komenského, Břeclav
5. – 6. 11. 2022                                  Podzimní výsadby stromů, Valtice a Břeclav
5.11. 2022                                           Výsadba hrušňové aleje podél cesty z Hrušek do Moravské Nové Vsi
11.11. 2022                                         Sázení s Pražskou pastvinou
16. – 20.11. 2022                               Sad na Kopečku, Adamov
13.12. 2022                                         Obnova ovocných výsadeb, Hrušky

Proběhlé akce 2021:

9.4. 2021                                  Sad na kopečku, Moravský kras
24.4. 2021                                Výsadba Čerťáky, Jeseníky
15.-17.10. 2021                        Podzimně na mlýně, Uhřice
22.-24.10. 2021                       Teď sad sad, Zubří
6.-7.11. 2021                             Podzimní výsadby, Břeclav
7.11. 2021                                  Sázení ve Slivenci
7.11. 2021                                  Sázení ve Strojatíně
13.-14.11. 2021                          Výsadba ovocných stromů, Šlapanice, Lesná
10.-12.12. 2021                         Stromy místo kaprů, Prace

 

Proběhlé akce 2020:

25.-28.9.2020                      Akce Rychleby
16.
9. 2020                            Sázení Jesenicko, Woodcraft
16.10. 2020                          Sázení Jesenicko II, Woodcraft
24.10. 2020                         Výsadba Choceň
28.
10. 2020                         Sázení Stařeč
31.10.2020                           Výsadba  v Břeclavi
10.11.2020                           Výsadba v Břeclavi II
14.11.2020                            Výsadba u Slovanského hradiště
16.11.2020                            Výsadba v Břeclavi III
17.11.2020                             Rodinné sázení biokoridoru v Chalupicích
29.11. 2020                           Dosadba aleje v Mikulčicích

 

Proběhlé akce 2019:

24.2. 2019     24.2. 2019     Lipky v Břeclavi – sázení vrb
20.9. 2019    22.9.2019     Pyrus, Malus, Prunus – výsadba ovocných stromů
11.10. 2019    13.10. 2019      Sázení na Habrově u Chrudimě – výsadba ovocných dřevin
1.11. 2019         3.11. 2019      Větrolamy, solitéry – výsadba ovocných stromů v zaniklé osadě Zastávka
8.11. 2019      10.11. 2019      Sázení obecního sadu v Hruškách
8.11. 2019      10.11. 2019      Krajina zítřka – sázení stromků a keřů
9.11. 2019         9.11.2019     Výsadba aleje na památku Péti Buchty
9.11. 2019        9.11. 2019      Podzimní výsadby stromů Břeclav

Proběhlé akce 2018:

27.4.2018        29.4.2018    Mulčovací víkendovka; péče o vysázené stromy v Hruškách u Brna

26.10.2018   28.10. 2018    Sázíme stoleté ovocné stromy, výsadba ovocných stromů v Hruškách u Brna

2.11.2018           2.11.2018     Výsadba stromů v Prosetíně na Chrudimsku

9.11.2018           11.11.2018     Aleje Lednicko-valtického areálu; výsadba na Břeclavsku

16.11. 2018       16.11. 2018    Výsadba stromů u PR Habrov

17.11. 2018        17.11. 2018     Výsadba Velkomoravské aleje, výsadba dalších stromů do aleje u Slovanského hradiště v Mikulčicích

23.11.2018      25.11. 2018     Předvánoční sázení; výsadba keřů do ovocné aleje v Hruškách u Brna

 

Proběhlé akce 2017:

24.3.2017   26.3.2017        Babylon, dosadba stromků a keřů na Centru ekologické výchovy Dúbrava

1.4.2017                                Dosadba Velkomoravské aleje, výsadba stromů do aleje u Slovanského hradiště v Mikulčicích

10.11.2017    12.11.2017          Kurz sázení stromů, kurz s praktickou výsadbou aleje

17.11.2017    19.11.2017          Malá sázecí víkendovka v Hruškách, výsadba v Hruškách u Brna

17.11.2017    19.11.2017          Aleje Lednicko-valtického areálu, výsadba na Břeclavsku